top of page
19139510.jpg

Tips & Teknik
Mendorong Anak
Suka Mengaji

Mendorong Anak Suka Mengaji adalah buku yang menggabungkan perspektif agama dan dan psikologi kanak- kanak. Buku ini didedikasikan khas buat ibu bapa dan para pendidik untuk mengajar anak-anak mengaji, dalam masa yang sama menanamkan perasaan suka dan cinta untuk mengaji al-Quran dalam diri anak-anak.

17542.jpg

Tips & Teknik
Mendorong Anak
Suka Mengaji

Mengajar Anak Berkeperluan Khas Mengaji adalah buku yang menggabungkan perspektif agama dan psikologi. Buku ini didedikasikan khas buat ibu bapa dan para pendidik apabila berhadapan dengan anak-anak special needs seperti Speech Delay, Autisme, ADHD, Disleksia dan Slow Learner. Buku ini memuatkan teknik yang efektif dan menyeronokkan untuk membantu ibu bapa atau pengajar mengajar anak-anak special needs mengaji al-Quran.

bottom of page